Årsmöte 2024

  • tisdag 13 februari 2024
  • 19:00

Välkommen till årsmöte tisdag 13 februari kl 19.00

Datum: 13 februari

Tid: 19.00

Plats: Klubblokalen, Violvägen 18A, Laholm

Klubben bjuder på fika.

Alla som varit medlemmar i Laholms Orienteringsklubb det senaste året och som fyllt 16 år är röstberättigade.

Avsägelser ska meddelas valberedning: Camilla Johansson tria.cj@gmail.com.  

Årsmöteshandlingar mejlas ut till alla medlemmar senast en vecka innan mötet.

Övriga frågor kan ställas till ordförande: fredrik@laholmorientering.se.