Övriga föreningsuppdrag

Föreningsuppdrag för Laholms OK

 

Träningskommitté

Fredrik Magnusson, sammankallande
Tobias Johansson
Håkan Lejon
fredrik@laholmorientering.se
0705-196992

Kartor:

Roine Schölin
rsedenberga@hotmail.com
0708-646603

Klubbkläder

Ingrid Johansson
ingrid.johansson@bastad.se
0703-963435

 

Hemsida/Facebook/Nyhetsbrev

Fredrik Magnusson


Klubblokalen

Ulf Jönsson
Sune Johansson


Skolkontakt

Britt-Marie Magnusson
0706-273803
britt-marie.magnusson@outlook.com

Naturpasset

Fredrik Magnusson
Britt-Marie Magnusson
Kerstin Seger

Bidrag och sponsring

Britt-Marie Magnusson