Protokoll

Via länken nedan kommer du som medlem i Laholms IF OK åt en mapp med protokoll från de senaste årens styrelsemöte och årsmöte. 

PROTOKOLL LAHOLMS IF OK

 

Lösenord krävs. 

Medlemmar kommer under vecka 1 2023 få lösenord utskickat med e-post.