Förslag om namnbyte till årsmötet

  • 1 feb 2023

Styrelsen föreslår vid årsmötet 14 februari att vi slopar "IF" i klubbnamnet och döper om oss till Laholms Orienteringsklubb. 

Vår nuvarande klubb Laholms idrottsförenings orienteringsklubb (Laholms IF OK) bildades 2003 efter att de tre undersektion till moderklubben Laholms idrottsförening bildade varsin självständig förening.

Allt tre nybildade klubbar behöll då Laholms idrottsförening i namnet. Dels var det inarbetat, dels hade vi fortfarande hade ett visst ekonomiskt samarbete genom den inkomstbringande pappersinsamlingen. 

Syftet med namnändring

Styrelsen tycker nu att tiden är mogen för att gå hela vägen och döpa om föreningen till kort och gott - Laholms Orienteringsklubb.

Under de 20 år som gått har vi skapat en egen identitet som orienteringsklubb och vi i styrelsen upplever att medlemmar allt oftare refererar till att vi är Laholms orienteringsklubb eller Laholms OK.

Vi har inte hellre längre något samarbete med våra tidigare systerföreningar efter att pappersinsamlingen lades ner 2019.

Krävs beslut  vid årsmöte

Enligt stadgarna krävs vid frågor av väsentlig betydelse minst 2/3 majoritet vid årsmötet. Styrelsen bedömer att ett namnbyte är ett ärende av den arten. 

Styrelsen kommer att lägga fram förslaget vid årsmötet 14 februari. 

Då kommer vi också behandla tre motioner som styrelsen ställt sig bakom om stadgeändringar för att modernisera skrivningen. Information om dessa förslag har skickats ut i mejl i samband med kallelse till årsmötet. 

Har du inte fått ta del av det, kontakta fredrik@laholmorientering.se

Årsmötet hålls i klubblokalen, Violvägen 18A, kl 19. 

Läs mer här: Årsmötet 14 februari

 

Välkommen. 

 

Styrelsen

genom Fredrik Magnusson, ordf.